2014. július 24., csütörtök , Kinga, Kincső

1055 Bp., Szalay u. 10–14.

Tel.: (+36-1) 235-7200

Fax: (+36-1) 235-7202

magyar english
Elfelejtett jelszó

Témaspecifikus oldalak

5-6. évfolyam  K+F+I  TÁMOP 3.1.1  cikk  evidence based policy  hír  innováció  iskola  iskolarendszer  kompetencia  kompetenciafejlesztés  kormányzati politika  munka  oktatás  pillér  sajtó  tanulás  tényeken alapuló oktatáspolitika  ágazati politika  általános iskola 

tamop311.ofi.hu >> 21. századi közoktatás - fejlesztés, koordináció - I., lezárult szakasz >> Szervezet

TÁMOP 3.1.1 - Szervezeti felépítés, munkatársak

Az alábbiakban megtekintheti a TÁMOP 3.1.1. -
"21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció"
projekt szervezeti felépítését.

További információ >>

Új Széchenyi TervTÁMOP 3.1.1 21. századi közoktatás - fejlesztés, koordinációofilogo


Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu
06 40 638 638

Magyarország Megújul

EU_ESZA_kicsi

szervezet_tamop311

szervezet_tamop311_2

 

Programiroda

Wolfné dr. Borsi Julianna szakmai vezető (programvezető)
Genáhl Krisztina vezető projektmenedzser
Bige Orsolya projektasszisztens
Nagy Andrea projektmenedzser
Boldis Tamás pénzügyi koordinátor
Czettliné Nagy Orsolya pénzügyi koordinátor
Jäger Szilvia
pénzügyi vezető

 

Szakmai munkát programszinten támogató munkatársak

Bakay Anita
olvasószerkesztő
Balázs Éva
szakmai tanácsadó
Bayerné Czenthe Orsolya
rendezvényszervező
Bördős Tamás
rendszergazda
Dobos Zsuzsanna
kiadói munkatárs
Füssi Zoltán
rendezvényszervező
Gede Norbert
programszintű szakmai koordinátor
Grépály András
tördelőszerkesztő
Horváth Zsuzsanna
szakmai tanácsadó
Kerberné Varga Anna
olvasószerkesztő
Kerpen Gábor
ügyvivő szakértő / szerkesztő
Kiss Dominika
grafikus, tördelőszerkesztő
Kocsis Lilla
tördelőszerkesztő
Kocsis Mihály
pillérvezető, 7-es 8-as pillér
Kravjánszki Róbert
tördelőszerkesztő
Majzik Katalin
olvasószerkesztő
Max Andrea
disszeminációs munkatárs
Mayer József
pillérvezető, 6. pillér
Oláhné Vágó Irén
szakmai tanácsadó
Pataki Edina
programszintű szakmai asszisztens
Réti Mónika
nemzetközi szakmai koordinátor
Spiller Éva honlapfejlesztő
Sziliné Simonyi Katalin tördelőszerkesztő
Szívós Ágota
szakmai minőségbiztosítási tanácsadó
Szuchacsevné Simon Mária
tudományos munkatárs, kiadói csoportvezető
Takács Jácinta Mária
rendezvényszervező
Tóth Tímea
szakmai asszisztens
Tréfás Krisztina
olvasószerkesztő
Zsibrita Ildikó kiadói referens

 

 

 6. pillér: A versenyképesség és az esélyteremtés erősítésével a közoktatási intézményi megújulást, valamint a tanulási környezet –és iskolafejlesztést támogató K+F tevékenységek

Szakmai asszisztens: Páli Jenőné

Kutatásszervezők:

Bordács Nóra; Fischer Edina; Olgyay Diána; Szabó Fanni Mária; Vadonné Dobos Éva

 

Elemi
projekt
száma

Elemi projekt címe

Pillérvezető

Témavezető

Tudományos munkatárs;

Tudományos segédmunkatárs

6.1. - Oktatás és a munka világa

6.1.1.

Elhelyezkedési esélyek
vizsgálata

Bánkuti Zsuzsanna

Mártonfi György

Szalma Ivett

(adatbázis elemzés)

6.1.2.

Az iskolából a munkába való átmenet támogatása

Bánkuti Zsuzsanna

Szemerszki
Marianna

 

6.2. - A társadalmi kohézió irányában ható integrációs törekvések vizsgálata

6.2.1.

Az integrációs együttműködés
feltárása és fejlesztése

Bánkuti Zsuzsanna

Mayer József

 

6.2.2.

A sajátos nevelési igényű tanulók
együttnevelésének modelljei

Bánkuti Zsuzsanna

Kőpatakiné
Mészáros Mária

 

6.2.3.

A migráns tanulók oktatási problémái,
a multikulturális oktatás magyarországi
gyakorlata

Bánkuti Zsuzsanna

Jakab György

Csuták Máté

6.3. - Kompetencia alapú tanulásfejlesztés

6.3.1.

Programfejlesztés és implementáció
tapasztalatainak elemzése

Bánkuti Zsuzsanna

Kerber Zoltán

 

6.3.2.

Az NFT 1-ben kifejlesztett
kompetencia alapú
programcsomagok bevezetésének
hatásvizsgálata

Bánkuti Zsuzsanna

Kerber Zoltán

 

6.4. - Az átmenetek kezelése

6.4.1.

A természettudományos
oktatás megújulási
lehetőségeinek feltárása:
átmenet a tantárgyak között

Lukács Judit

Bánkuti Zsuzsa

Csorba F. László

6.4.2.

Szociális kompetenciák fejlesztése
(demokrácia és gazdasági kultúra,
média-reprezentáció
és befogadás)

Bánkuti Zsuzsanna

Jakab György

Gönczöl Enikő
Miavecz Jenő

6.4.3.

A kulcskompetenciák komplex fejlesztésének vizsgálata és modelljei
az iskolázás bevezető és
alapozó szakaszában

Bánkuti Zsuzsanna

Falus Katalin

 

6.4.4.

Az olvasás, a szövegértés és az internet pedagógiai tartalékainak feltárás

Bánkuti Zsuzsanna

 

 

6.5 - Tanuló szervezetek és közösségek

6.5.1.

Az intézményi változást támogató szakemberháttér biztosítása,
szakértőképzés

Lukács Judit

Szabó Mária

 

6.5.2.

Tanuló hálózatok, hálózati modellek,
mint az iskolafejlesztés eszközei

Lukács Judit

Szabó Mária

Varga Péter

(hálózat koordinátor)

6.6 - Az intézmény és társadalmi környezet

6.6.1.

Nyitott iskola koncepcionális kereteinek kidolgozása

Lukács Judit

Falus Katalin

 

6.6.2.

Az elfogadó iskola koncepcionális
keretei

Lukács Judit

Mészáros György

 

6.7 - A tanulás virtuális és fizikai környezete

6.7.1.

IKT és iskolafejlesztés

Lukács Judit

Hunya Márta

dr.Kőrös Andrásné Tartsayné Németh Nóra

Tibor Éva

6.7.2.

Az eredményes iskola és
tanulásfejlesztés infrastrukturális
feltételeinek meghatározása,
tanuláscentrikus útmutató megalkotása
iskolatervezők számára

Lukács Judit

Varga Attila

Lippai Edit
Réti Mónika

6.8 - Intézményi fejlesztő beavatkozások

6.8.1.

Adatok, tények szerepe
az iskolafejlesztésben

Lukács Judit

Békési Kálmán

dr. Lénárd Sándor

6.8.2.

A nemzetközi fejlesztési politika és fejlesztési gyakorlat nyomon követése

Bánkuti Zsuzsanna

Lukács Judit

Kovács
István Vilmos

 

Váradi Péter

6. pillér témacsoportok

6.9.0.1.

Implementáció

Mayer József

Kerber Zoltán


6.9.0.2.

Integráció

Mayer József

Kőpatakiné
Mészáros Mária


6.9.0.3.

Intézményvezetés

Mayer József

Hunya Márta


7. pillér: Az oktatásirányítás és az iskolarendszer hatékonyságának javítását szolgáló K+F tevékenységek

Szakmai asszisztens 7-os pillér: Greksa Imréné; Kiss Eszter; Kurucz Orsolya; Németh Etelka; Puskás Szilvia
Kutatásszervező 7-os pillér: Gede Norbert; Geszti Zsuzsanna; Jankó Krisztina

Elemi projekt száma

Elemi projekt címe Pillérvezető Témavezető

Tudományos munkatárs;

Tudományos segédmunkatárs

7.1 - Oktatáspolitikai beavatkozások hatásvizsgálata

7.1.1.

A 18 évre kitolt tankötelezettség
teljesülésének, hatásainak vizsgálata

Oláhné
dr. Vágó Irén

Mártonfi György

Bodacz-Nagy Zsuzsa Boróka

7.1.2.

A beiskolázással és tanulói továbbhaladással kapcsolatos szabályozás hatásainak vizsgálata

Oláhné
dr. Vágó Irén

Imre Anna

 

7.1.3.

Az iskolarendszer szerkezeti átalakulásának a tanulási utak
meghosszabbodásának vizsgálata

Bánkuti Zsuzsanna

Oláhné
dr. Vágó Irén

 

7.1.4.

Az iskolarendszer szerkezete belső átalakulásának, az 5. és 6. évfolyam
szerepváltozásának vizsgálata

Oláhné
dr. Vágó Irén

Garami Erika

Czikora Györgyi

Lakatos Zsombor

7.1.5.

A demográfiai folyamatokra reagáló
központi és helyi politikák vizsgálata

Oláhné
dr. Vágó Irén

Györgyi Zoltán

 

7.1.6.

A tanulás és a munka világa közötti átmenet vizsgálata tanulói pályakövetéssel

Oláhné
dr. Vágó Irén

Tomasz Gábor

 

7.1.7.

A Nemzeti alaptanterv
implementációjának vizsgálata

Lukács Judit

Oláhné
dr. Vágó Irén

Max Andrea
 

7.1.8.

Tankönyvpolitikák vizsgálata

Oláhné
dr. Vágó Irén

Kaposi József

 

7.1.9.

Az érettségitől a mesterképzésig
– pályakövetés és szelekció

Oláhné
dr. Vágó Irén

Szemerszki
Marianna

 

7.1.10.

A felsőoktatási reform,
kitüntetetten a tanárképzés átalakulásának vizsgálata

Oláhné
dr. Vágó Irén

Ercsei Kálmán

Jancsák Csaba
 

7.1.11.

A tanárok alkalmazásával,
bérezésével, szakmai fejlesztésükkel
kapcsolatos politikák követése

Oláhné
dr. Vágó Irén

Pálnikné dr.
Sági Matild

 

7.2 - Fejlesztéspolitikai beavatkozások hatásainak vizsgálata

7.2.1.

Idegennyelv-oktatási programok összehasonlító vizsgálata

Lukács Judit

Oláhné
dr. Vágó Irén

 

7.2.2.

A középfokú intézményrendszer
és a TISZK rendszer viszonyának elemzése

Oláhné
dr. Vágó Irén

Mártonfi György

 

7.2.3.

Az oktatási célú IKT-használathoz kapcsolódó fejlesztéspolitikák
differenciálása

Oláhné
dr. Vágó Irén

Török Balázs

 

7.3 - Az irányítási szintek közötti felelősség-megosztás átalakulásának, az irányítás
professzionalizálódásának és hatékonyságának elemzése

7.3.2.

A regionális oktatásfejlesztés
támogatása

Oláhné
dr. Vágó Irén

Dr. Balázs Éva

 

7.3.3.

Többcélú kistérségi társulási és mikrotársulási folyamatok elemzése

Oláhné
dr. Vágó Irén

Dr. Balázs Éva

 

7.3.4.

Határmenti oktatás elemzése

Balázs Éva

Híves Tamás

 

7.3.5.

A helyi szintű oktatásirányítási
folyamatok hatékonyságának elemzése

Balázs Éva

Imre Anna

 

7.3.6.

Az oktatásirányítás és a társadalmi, piaci és civil szervezetek

Balázs Éva

Fehérvári Anikó

 

7.4 - Tényeken alapuló politika (evidence-based policy) kultúrájának fejlesztése

7.4.1.

Tudásháttér és információs háttér
feltárása és elemzése

Balázs Éva

Török Balázs

 

7.4.2.

Adminisztrációs és információs rendszerek használatának feltárása közoktatási intézményekben

Balázs Éva

Török Balázs

 

7.4.3.

A tényeken alapuló
oktatáspolitika-formálás
magyar gyakorlatban megjelenő elemeinek feltárása és elemzése

Balázs Éva

Radácsi Imre

Kovács
István Vilmos

7. pillér témacsoportok
7.9.0.1. Tanulási utak Kocsis Mihály Szemerszki
Marianna
 
7.9.0.2. Pedagógusok Kocsis Mihály Pálnikné
Sági Matild
 
7.9.0.3. Oktatásirányítás Kocsis Mihály Györgyi Zoltán
 

 

8. pillér: A tudásmenedzsment rendszerszintű fejlesztését támogató K+F tevékenységek; az innováció támogatása

  Szakmai asszisztens 8-as pillér: Puskás Szilvia

 

Elemi projekt száma

Elemi projekt címe

Pillérvezető

Témavezető

Tudományos munkatárs;

Tudományos segédmunkatárs

8.1.

Az oktatásügyi K+F rendszer elemzése és stratégiai fejlesztése

Balázs Éva

Halász Gábor

 

8.2.

A korszerű tudásmenedzsment
és innováció-támogatási rendszer elemeinek létrehozása

Balázs Éva

Gáspár Attila

Gyurján István

Medvey Tamás

Tartalmi szabályozás fejlesztési feladatai - Kerettantervi projektelem – forrásbevonás
9.0.0.1. Tartalmi szabályozók struktúrájának vizsgálata, koncepció alkotás Lukács Judit Singer Péter
9.0.0.2. Jelenleg érvényes és hatályos kerettantervek tartalmi és
módszertani elemzése
Lukács Judit Pallag Andrea
9.0.0.3. Jelenleg érvényes és hatályos kerettantervek intézményi
implementációs gyakorlat vizsgálata
Lukács Judit Morvay Zsuzsanna
9.0.0.4. Kialakítandó új kerettantervek tartalmi és szerkezeti elemeinek
kialakítása
Lukács Judit Bánkuti Zsuzsanna
9.0.0.5. Kerettantervi fejlesztés koordináció Lukács Judit Lukács Judit


Új Széchenyi TervMagyarország megújul

A honlapon található tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést azonban kifejezetten megtiltja.